top of page

תוכנית אדם וחברה

 

תוכנית "אדם וחברה" מהווה חממה לבירור אופני ההוראה-למידה בבית הספר גוונים.

התוכנית מקיפה כיום את שכבות חטיבת הביניים (ז'-ט') ומאגדת בתוכה כמה מקצועות לימוד: ספרות, היסטוריה, גיאוגרפיה, תרבות ישראל ואזרחות (סה"כ 6 שעות שבועיות).

למידה בשיטת החקר:

בכל מחזור למידה ישנו פרוייקט אישי או קבוצתי על פי שיטת ה PBL (למידה מבוססת פרוייקטים). כ-2/3 מהשעות מוקדשות לעבודה על הפרוייקטים.

למידה על פי נושאים:

לאורך השנה יש שלושה "מחזורי למידה" (תקופות לימוד) כאשר בכל מחזור למידה יש נושא מרכז.

      חינוך ערכי:

דגש רב על סוגיות ומתחים ערכיים, עיסוק בדילמות  ופתרון בעיות והקניית כלים לנקיטת עמדה מעמיקה.

תוצרים משנת תשע"ז:
תוצרים משנת תשע"ה:
מחזור למידה בספרות:
דיוקן
מחזור למידה בתרבות ישראל:
קיבוץ גלויות
מחזור למידה בגיאוגרפיה:
פליטים ומהגרי עבודה
מחזור למידה בהיסטוריה:
המהפכה התעשייתית
מחזור למידה בספרות:
מה זאת אהבה?
מחזור למידה בהיסטוריה:
ימי הביניים
bottom of page